COMD3701 Design Studio, SP24

Viewing 1 - 18 of 18 members
 Zhong Jie

Zhong Jie

joined January 28, 2024
 Tehila Kahen

Tehila Kahen

joined January 28, 2024
 SarahJane Hayward

SarahJane Hayward

joined January 28, 2024
 Nina Briggs

Nina Briggs

joined January 28, 2024
 Michal Shahaf

Michal Shahaf

joined January 28, 2024
 Mercedes Alvarez

Mercedes Alvarez

joined January 28, 2024
 Lizbeth Bolanos

Lizbeth Bolanos

joined January 28, 2024
 Jonathan

Jonathan

joined January 28, 2024
 Kevin Chen

Kevin Chen

joined January 28, 2024
 HarryChen

HarryChen

joined January 28, 2024
 Gabriel

Gabriel

joined January 28, 2024
 David Wu Liang

David Wu Liang

joined January 28, 2024
 CATO5

CATO5

joined January 28, 2024
 antigonebuzh...

antigonebuzh...

joined January 28, 2024
 Angel Ferrer

Angel Ferrer

joined January 28, 2024
 Andre McClarin

Andre McClarin

joined January 28, 2024
 Cassidy

Cassidy

joined January 28, 2024
 George Garrastegui, Jr

George Garrastegui, Jr

joined January 20, 2024