Melanie Manzueta’s ePortfolio

Melanie Manzueta's ePortfolio
This ePortfolio is OPEN.
Department
Entertainment Technology
Portfolio Description

My name is Melanie Manzueta. My major is Emerging Media and Technology.

Member Profile