Joshua Leslierandal’s ePortfolio

Joshua Leslierandal's ePortfolio
This ePortfolio is OPEN.
Department
Entertainment Technology
Portfolio Description

Josh Leslierandal-Culmination Portfolio

Member Profile

Acknowledgements

This ePortfolio was created by: Josh Leslierandal

Recent Posts

Josh Leslierandal Poster

KT Les Misérables Culmination Poster   See MoreJosh Leslierandal Poster

Josh Leslierandal Powerpoint

Josh Leslierandal Culmination PowerPoint See MoreJosh Leslierandal Powerpoint

Recent Comments

No Comments Found